• Problem afirmacije moralne svijesti u kapitalizmu koji nije ni moralno, ni nemoralno društvo, već amoralno, traži raspravu o čovječnosti u svijetu, Europi i Hrvatskoj.

  • Ako mladi ljudi nisu u mogućnosti da svojim znanjem i svojim djelovanjem pridonose svijetu, Europi i Hrvatskoj stvarnosti – ako to ne mogu onda sigurno ne trebaju biti problem ni Hrvatskoj, ni Europi, ni svjetskoj stvarnosti kao mi danas.

  • Sloboda proizvodnje osigurava proizvodnju slobode na stvaralačkoj umjesto na trgovačkoj orijentaciji .

  • Život i rad na dug zakonito vodi u pravcu suvremenog robovlasništva, pristanak na podložnost kao način opstojanja.

  • Budućnost Hrvatske na dužničkoj doktrini nema perspektive.

  • Proces iseljavanja autohtonog stanovništva Hrvatske se ne može zamijeniti sa filipinskim stanovništvom. Iseljavanje se ima pojmiti kao razognjištavanje i kao rasčovječavanje. Lako se razognjištiti, ali se teško uognjištiti bio gdje u svijetu.

  • Potrebna je filozofija stvaralačke orijentacije umjesto nametnute trgovačke orijentacije (filozofija Spinoze umjesto filozofije Hobbesa).

  • Na tuđoj moći se ne može opstati već na moći iz sebe pomoću sebe. Inteligentna bića i kralježnjaci svoj život osiguravaju na samo-kretanju, na moći iz sebe.

  • U Hrvatskoj od 1991. godine nema društvenog konstrukta (političkog i pravnog), pa se školovanje i obrazovanje poima i tumači kao da je samo sebi svrha i smisao, izvan društveno-humanističkih ciljeva, kojih također nema.

  • Školovanje forsira kapitalizam u funkciji specijalizacija i sub-specijalizacija u znanju, u funkciji efikasnog ostvarivanja profita. Školovanje izostavlja moralnost i preferira disciplinarnost u interesu kapitala i profita. Školovanje se gotovo ne razlikuje od obrazovanja što je pogrešno. Obrazovanje preferira više disciplinarni pristup, trans-disciplinarni pristup i supra-disciplinarni pristup. Obrazovanje uključuje moralnost i etičnost ponašanja pojedinca i naroda kao subjekta kulture. Kapitalizam ne interesira ničije zdravlje niti obrazovanje, već samo školovanje. To moramo nepodmitljivo razumjet i razlikovat s posljedicama po život na Zemlji.“