Institut za svjetske probleme – za Europu

Institut za svjetske problem za Europu je oblik diseminacije prethodnih spoznaja o drukčijem poimanju filozofije razvoja i civilizacijskog ustrojai horizontalnog uređenja Europe i svijeta temeljen na obrazovanju jer školovanje nije dovoljno.

Institut predstavlja javnu tribinu za razvoj filozofije očovječavanja ljudske vrste umjesto današnjeg rasčovječavanja iste.

Institut je dio svjetskog instituta osnovan na Virginia University, SAD, i djeluje na svih pet kontinenata kao oblik djelovanja na osvješćivanju ljudske vrste i njene uloge spram drugih oblika života.

Institute za svjetske probleme vodi prof. Glen T. Martin, a 2019. godine institut je preimenovan u Earth Federation Institute.

Earth Federation Institute (EFI) služi kao dinamičan think-tank posvećen stvaranju svjetskog sustava slobode, pravde i mira. Fakultet i studenti Instituta dubinski i iz perspektive sveobuhvatnih i cjelovitih sustava ispituju rješenja svjetskih izazova. Institut za zemaljsku federaciju osmišljava, nudi i izvodi tečajeve neformalnog obrazovanja, iz različitih područja kao na primjer o svjetskom zakonodavstvu.

  O institutu - Sve