Upoznajte se sa nekim od najvažnijih djela/radova Slavka Kulića u zadnjih 30 godina...

Belicisti hoće rat – mali ratovi, velika ratna razaranja, velike pljačke energenata, kulturnih i materijalnih vrijednosti starih civilizacija na sukobu kao temeljnom principu evolucije, u pripremi, knjiga, 2019. Moral i etika u medicinskom poslovanju – filozofija medicine na konceptu bolesti s uporištem u farmakologiji i farmaceutici umjesto u kulturi, Hrvatski liječnički zbor, Ljetni simpozij iz medicinske bioetike, 2019. Kulturni i politički konsenzus o Hrvatskoj kao mediteranskoj i srednje-europskoj kulturi i civilizaciji, u objavi, Hrvatska Akademija Znanosti i Umjetnosti, Zagreb, 2015. Ekonomika gospodarenja prirodnim resursima, u objavi, Hrvatska Akademija Znanosti i Umjetnosti, Zagreb, 2015. New Approach towards the Pathology of Life and Medicine in Europe – Integration with the Conception, Strategy and System of EU Health for XXI Century (Medicine as Culture) –...

Saznajte više...