Društveni obzor hrvatskog gospodarstva – metafizički pristup proizvodnji života u prošlosti i budućnosti

Društveni obzor hrvatskog gospodarstva – metafizički pristup proizvodnji života u prošlosti i budućnosti

Rad objavljen u Ekonomski pregled, 52 (9-10) 1113 – 1125 (2001)

U radu je sadržano ozbiljno upozorenje da beskoncepcijsko stanje u kretanju vodi hrvatsko gospodarstvo prema desupstancijalizaciji umjesto kapitalizacije. Gospodarstvo se iscrpljuje, slabi na račun interesa međunarodnog okruženja, jer počiva na tuđoj moći, na “dužničko-vjerovničkom odnosu”, iz kojeg kao da ne zna izići ili ne želi. Autor zaključuje da se Hrvatska mora oduprijeti redukciji života u svom prirodnom kao proizvodnom prostoru.

Društveni obzor hrvatskog gospodarstva – metafizički pristup proizvodnji života u prošlosti i budućnosti - .pdf za čitanje i downloadSaznajte više...
 

Budućnost Hrvatske na dužničkoj doktrini, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci

Budućnost Hrvatske na dužničkoj doktrini, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci

Časopis za ekonomsku teoriju i praksu br. 1, 2006

https://www.efri.uniri.hr/upload/Zbornik_1_2006/24_01_03_kulic_aralica.pdf

Rad je usmjeren prema istraživanju funkcioniranja dužničke ekonomije u uvjetima beskoncepcijskog gospodarskog stanja kakvo je prisutno u Hrvatskoj. Ona je kao subjekt kulture i civilizacije nastala i funkcionira u vrijeme dekonstukcije svijeta država i konstrukcije svijeta globalnih interesa. Pri tome sve jači utjecaj na svim razinama upravljanja (od lokalne do preko nacionalne do nadnacionalne) imaju supranacionalni oblici političkoga i društveno-ekonomskog ustroja. Osnovna je teza rada da je vanjsko zaduženje u Hrvatskoj posljedica neracionalnog upravljanja, i gospodarenja resursima i organizacije života bez obzira da li je riječ o državi ili pojedincu. Rad ima dva cilja, prvi je istražiti osnovne elemente psihologije dužničke najamne...

Saznajte više...

 

Koncepcija neoliberalizma, edukacija i egzistencija

Koncepcija neoliberalizma, edukacija i egzistencija

Ekonomski pregled, Vol. 51 No 9-10, 2000

https://hrcak.srce.hr/file/45478

Sadržaj je autorova rada ozbiljno upozorenje iz znanstvenosti, iz znanstvenog mišljenja, da zanemarivanje spoznaje o neoliberalnoj misli kao doktrini, kao filozofiji, kao teoriji, sustavu i praksi, može imati dramatične posljedice zasvijet, za čovječanstvo. Upozorenje se odnosi na globalizacijske procese, na trendove globalizacije i integracijske procese u svijetu, utemeljene na pravu jačeg, na kulturnoj memoriji kao učenju kulturom, političkom, ekonomskom, pravnom, socijalnom i vojnom, u smislu tihe okupacije svijeta svim sredstvima, vojnim i nevojnim. Autorov rad u tom smislu znači pojašnjenje neoliberalizma kao neodarvinizma. Ove poruke mogu ostaviti dojam pesimizma, pa i defektizma, no, one su samo upozorenjeSaznajte više...
 

Geobiosocial instead of Geobiopolitical Re-Inventing of Europe: New Approach to the Sociology of Europe

Geobiosocial instead of Geobiopolitical Re-Inventing of Europe: New Approach to the Sociology of Europe

Geobiosocial instead of Geobiopolitical Re-Inventing of Europe: New Approach to the Sociology of Europe

Euroacademia, Berlin, March 28, 2014

Re-inventing is necessary, for the integrity of life in Europe, for the coexistence of nations, in the, until now, divided Europe. Europe needs re-inventing after the collapse of the Berlin wall and newly built Schengen wall. Instead of re-inventing inside of the geobiopolitical type of understanding of existence and life development in Europe, geobiosocial type of understanding of existence and life development is necessary. Instead of the...

Saznajte više...