Suvremene civilizacije i kulture u sukobu sa životom i prirodom

Suvremene civilizacije i kulture u sukobu sa životom i prirodom

Suvremene civilizacije i kulture u sukobu sa životom i prirodom, Profil, Zagreb, 2010. 

Flozofsko i teorijsko utemeljenje i sistemsko određenje procjene vrijednosti nekretnina – problem vrijednosne orijentacije i vrijednosnog samoodređenja hrvatskog društva

Flozofsko i teorijsko utemeljenje i sistemsko određenje procjene vrijednosti nekretnina – problem vrijednosne orijentacije i vrijednosnog samoodređenja hrvatskog društva

Filozofsko i teorijsko utemeljenje i sistemsko određenje procjene vrijednosti nekretnina – problem vrijednosne orijentacije i vrijednosnog samoodređenja hrvatskog društva, poseban otisak iz zbornika radova II. Stručno savjetovanje Hrvatskog društva sudskih vještaka – Procjena nekretnina, Zagreb, 2005. 

Neoliberalizam kao socijaldarvinizam

Neoliberalizam kao socijaldarvinizam

Neoliberalizam kao socijaldarvinizam, Prometej, Zagreb, 2004. 

Globalizacija i trajektorizacija Republike Hrvatske u svijetu interesa i država – društveni obzor hrvatskoga gospodarstva

Globalizacija i trajektorizacija Republike Hrvatske u svijetu interesa i država – društveni obzor hrvatskoga gospodarstva

Globalizacija i trajektorizacija Republike Hrvatske u svijetu interesa i država – društveni obzor hrvatskoga gospodarstva, Zagreb, 2002. 

 

Što je to samosvijest suvremenog svijeta? Tolerancija nasilja i zlouporaba moći u vrijeme mira

Što je to samosvijest suvremenog svijeta? Tolerancija nasilja i zlouporaba moći u vrijeme mira

Što je to samosvijest suvremenog svijeta? Tolerancija nasilja i zlouporaba moći u vrijeme mira, EI, Zagreb, 1999. 

Rekonstitucija društva kao preduvjet restrukturiranja gospodarstva i uključivanja u Euroatlantske integracije

Rekonstitucija društva kao preduvjet restrukturiranja gospodarstva i uključivanja u Euroatlantske integracije

Rekonstitucija društva kao preduvjet restrukturiranja gospodarstva i uključivanja u Euroatlantske integracije, Ekonomski institut, Zagreb, 1999. 

Dijalog o nacizmu i globalizaciji

Dijalog o nacizmu i globalizaciji

Dijalog o nacizmu i globalizaciji, Zagreb – Salzburg – Paris, izdanje “Adamić”, Rijeka, 1998.

Dijalog o nacizmu i globalizaciji, Zagreb – Salzburg – Paris, izdanje “Adamić”, Rijeka, 1998. 

Nužnost rekonstitucije hrvatskog društva i države

Nužnost rekonstitucije hrvatskog društva i države

Nužnost rekonstitucije hrvatskog društva i države, EI Zagreb, 1998. 

Strategija nasilja kao strategija razvoja

Strategija nasilja kao strategija razvoja

Strategija nasilja kao strategija razvoja, izdanje, “Naprijed”. Zagreb, 1996. 

Globalna situacija u svijetu: makroekonomija i zdravlje živog svijeta

Globalna situacija u svijetu: makroekonomija i zdravlje živog svijeta

Rad objavljen u Ekonomski pregled, 43 (5-6), 409 – 439 (1992) 

Kritičko teorijski osvrt na ekonomsku i političku strukturu nove Europe

Kritičko teorijski osvrt na ekonomsku i političku strukturu nove Europe

Kritičko teorijski osvrt naekonomsku i političku strukturu nove Europe, izdanje, IDP, Revijalno izdanje, Zagreb, 1992. 

Znanstveno tehnološka revolucija za koga?

Znanstveno tehnološka revolucija za koga?

Znanstveno tehnološka revolucija za koga?, izdanje Jugoart, Zagreb – Beograd 1990. 

Opća kritika dužničke ekonomije

Opća kritika dužničke ekonomije

Opća kritika dužničke ekonomije – Kritika najamne svijesti, izdanje, Birotehnika: Ekonomska biblioteka, Zagreb, 1987. 

Medicine and Scientific Technological-Technical Construct of Civilizational Structure

Medicine and Scientific Technological-Technical Construct of Civilizational Structure

Medicine and Scientific Technological-Technical Construct of Civilizational Structure - Philosophy and theory of Medicine and healthcare System Based on the Concept of Health rather than Disease (Medicina i znanstveno tehnološko-tehnički konstrukt civilizacijske structure – filozofija i teorija medicine i sustava zdravstva temeljenog na konceptu zdravlja umjesto bolesti), poglavlje u knjizi “Person in Medicine and Healthcare – from Bench to Bedside to Community“, ed. V. Đorđević, M. Braš, D. Miličić,1st Congress on personalised Medicine and Health, Zagreb, Croatia, 2012. 

Intervju “Čovjek kojemu je svjedok vrijeme“ u knjizi “Na Diogenovu putu”

Intervju “Čovjek kojemu je svjedok vrijeme“ u knjizi “Na Diogenovu putu”

Intervju “Čovjek kojemu je svjedok vrijeme“ u knjizi “Na Diogenovu putu”, autorice Elia Patricia Pekica Pagon, Znanje, Zagreb, 2011. 

Hrvatska prirodna bogatstva

Hrvatska prirodna bogatstva

Poglavlje “Ekonomija i gospodarenje prirodnim resursima “ u knjizi “Hrvatska prirodna bogatstva”, gl. urednik Velimir Neidhardt; urednik Mirko Zelić; izvršni urednik Aco Zrnić, 2016, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 

Društvena odgovornost kapitala

Društvena odgovornost kapitala

Poglavlje “Filozofija culture umjesto filozofije politike” u knjizi “Društvena odgovornost kapitala”, uredio Srećko Horvat, Biblioteka Festival prvih, zbornik, 2007.