Flozofsko i teorijsko utemeljenje i sistemsko određenje procjene vrijednosti nekretnina – problem vrijednosne orijentacije i vrijednosnog samoodređenja hrvatskog društva

Filozofsko i teorijsko utemeljenje i sistemsko određenje procjene vrijednosti nekretnina – problem vrijednosne orijentacije i vrijednosnog samoodređenja hrvatskog društva, poseban otisak iz zbornika radova II. Stručno savjetovanje Hrvatskog društva sudskih vještaka – Procjena nekretnina, Zagreb, 2005.

  Knjige, intervjui i ostali radovi - Sve