O institutu

Institut za svjetske problem za Europu je oblik diseminacije prethodnih spoznaja o drukčijem poimanju filozofije razvoja i civilizacijskog ustroja i horizontalnog uređenja Europe i svijeta temeljen na obrazovanju jer školovanje nije dovoljno.

Institut je dio svjetskog instituta osnovan na Virginia University, SAD, i djeluje na svih pet kontinenata kao oblik djelovanja na osvješćivanju ljudske vrste i njene uloge spram drugih oblika života.

Institute za svjetske probleme vodi prof. Glen T. Martin, a 2019. godine institut je preimenovan u Earth Federation Institute.

dr.sc. Slavko Kulić, (zasluženi znanstvenik; univ.prof.)

Slavko Kulić svojim javnim djelovanjem inspirira ljude u pravcu globalizacije humanizma naspram globalizacije nasilja.

Svojim porukama i poukama podstiče očovječavanje naspram ras-čovječavanja kroz razumijevanje Univerzuma i univerzalnih zakona prirode čime postiže više razine svijesti kod drugih ljudi te razumijevanje supridanosti bitka – sklad mišljenja i ponašanja spram života i prirode (poliglota – čovjek koji razumije Univerzum i supridanost bitka).

Naglasak njegovog javnog djelovanja jeste na dematerijalizaciji civilizacije naspram filozofije materijalizma, smanjenje sukoba sa prirodom i životom. Podupire život na Zemlji u cjelini jer je život najvrednije što postoji na Zemlji. To je kozmička sposobnost ljudske vrste u ljudskoj DNA. 

 
Pročitajte više
 
 
  • Problem afirmacije moralne svijesti u kapitalizmu koji nije ni moralno, ni nemoralno društvo, već amoralno, traži raspravu o čovječnosti u svijetu, Europi i Hrvatskoj.

  • Ako mladi ljudi nisu u mogućnosti da svojim znanjem i svojim djelovanjem pridonose svijetu, Europi i Hrvatskoj stvarnosti – ako to ne mogu onda sigurno ne trebaju biti problem ni Hrvatskoj, ni Europi, ni svjetskoj stvarnosti kao mi danas.

  • Sloboda proizvodnje osigurava proizvodnju slobode na stvaralačkoj umjesto na trgovačkoj orijentaciji .

  • Život i rad na dug zakonito vodi u pravcu suvremenog robovlasništva, pristanak na podložnost kao način opstojanja.

  • Budućnost Hrvatske na dužničkoj doktrini nema perspektive.

  • Proces iseljavanja autohtonog stanovništva Hrvatske se ne može zamijeniti sa filipinskim stanovništvom. Iseljavanje se ima pojmiti kao razognjištavanje i kao rasčovječavanje. Lako se razognjištiti, ali se teško uognjištiti bio gdje u svijetu.

  • Potrebna je filozofija stvaralačke orijentacije umjesto nametnute trgovačke orijentacije (filozofija Spinoze umjesto filozofije Hobbesa).

  • Na tuđoj moći se ne može opstati već na moći iz sebe pomoću sebe. Inteligentna bića i kralježnjaci svoj život osiguravaju na samo-kretanju, na moći iz sebe.

Ekspertna mišljenja / sudske ekspertize

Više od 40 godina i iskustva u izradi istraživačkih studija i složenih sudskih sporova (investicijski i kazneni).
 

Više od 40 godina i iskustva u izradi istraživačkih studija i složenih sudskih sporova (investicijski i kazneni).

Ekspertna mišljenja su nužna u procesu sudovanja jer suci i odvjetnici to ne mogu raditi. Sudska vještačenja su nužna kao pomoć sudu i državnom tužilaštvu na zahtjev suda ili strana u sporu.

Svako odricanje od tih ekspertnih mišljenja svodi proces suđenja i najtežih kaznenih dijela pod neprimjereni utjecaj političkog determinizma ili lakoće suđenja.

Istraživačke studije:

  • Metodologija istraživanja u svim složenim stvarima jest znanstvena metodologija koja utvrđuje činjenice materijalne istine bez koje nema pravednog i objektivnog suđenja. Toga se ne mogu odreći ni niže ni više razine suđenja.
  • Istraživačke studije vezane uz promjenu strukture svijesti i ponašanja ljudske vrste traže promjenu znanstvene paradigme kojom smo se dosad služili. Takve studije su temelj promjene ponašanja ljudske vrste spram prirode i života na Zemlji.