Časopis za ekonomsku teoriju i praksu br. 1, 2006

https://www.efri.uniri.hr/upload/Zbornik_1_2006/24_01_03_kulic_aralica.pdf

Rad je usmjeren prema istraživanju funkcioniranja dužničke ekonomije u uvjetima beskoncepcijskog gospodarskog stanja kakvo je prisutno u Hrvatskoj. Ona je kao subjekt kulture i civilizacije nastala i funkcionira u vrijeme dekonstukcije svijeta država i konstrukcije svijeta globalnih interesa. Pri tome sve jači utjecaj na svim razinama upravljanja (od lokalne do preko nacionalne do nadnacionalne) imaju supranacionalni oblici političkoga i društveno-ekonomskog ustroja. Osnovna je teza rada da je vanjsko zaduženje u Hrvatskoj posljedica neracionalnog upravljanja, i gospodarenja resursima i organizacije života bez obzira da li je riječ o državi ili pojedincu. Rad ima dva cilja, prvi je istražiti osnovne elemente psihologije dužničke najamne ekonomije prisutne u Hrvatskoj. Drugi je cilj Grangerovim testom istražiti povezanost između makroekonomskih agregata (osobne i državne potrošnje i investicija) i vanjske zaduženosti.

  Knjige, intervjui i ostali radovi - Sve