Upoznajte se sa nekim od najvažnijih djela/radova Slavka Kulića u zadnjih 30 godina...

 1. Belicisti hoće rat – mali ratovi, velika ratna razaranja, velike pljačke energenata, kulturnih i materijalnih vrijednosti starih civilizacija na sukobu kao temeljnom principu evolucije, u pripremi, knjiga, 2019.
 2. Moral i etika u medicinskom poslovanju – filozofija medicine na konceptu bolesti s uporištem u farmakologiji i farmaceutici umjesto u kulturi, Hrvatski liječnički zbor, Ljetni simpozij iz medicinske bioetike, 2019.
 3. Kulturni i politički konsenzus o Hrvatskoj kao mediteranskoj i srednje-europskoj kulturi i civilizaciji, u objavi, Hrvatska Akademija Znanosti i Umjetnosti, Zagreb, 2015.
 4. Ekonomika gospodarenja prirodnim resursima, u objavi, Hrvatska Akademija Znanosti i Umjetnosti, Zagreb, 2015.
 5. New Approach towards the Pathology of Life and Medicine in Europe – Integration with the Conception, Strategy and System of EU Health for XXI Century (Medicine as Culture) – (Novi pristup patologiji života i medicine u Europi – integracija sa koncepcijom, strategijom i sistemu zdravlja u EU za 21. stoljeće – medicina kao kultura), knjiga, u pripremi, Medicina knjiga, Zagreb, 2015.
 6. Medicine and Scientific Technological-Technical Construct of Civilizational Structure - Philosophy and theory of Medicine and healthcare System Based on the Concept of Health rather than Disease (Medicina i znanstveno tehnološko-tehnički konstrukt civilizacijske structure – filozofija i teorija medicine i sustava zdravstva temeljenog na konceptu zdravlja umjesto bolesti), poglavlje u knjizi “Person in Medicine and Healthcare – from Bench to Bedside to Community“, ed. V. Đorđević, M. Braš, D. Miličić,1st Congress on personalised Medicine and Health, Zagreb, Croatia, 2012.
 7. Intervju “Čovjek kojemu je svjedok vrijeme“ u knjizi “Na Diogenovu putu”, autorice Elia Patricia Pekica Pagon, Znanje, Zagreb, 2011.
 8. Suvremene civilizacije i kulture u sukobu sa životom i prirodom, Profil, Zagreb, 2010.
 9. Znanost u funkciji kulture mira i razvoja slobode i demokracije kao ljudskih vrijednosti, Proceedings of 12th International Conference of International Philosophers of Peace Freedom, Harmony, Citizenship, and Peace, 2-8. July 2009, Naintal, India
 10. Budućnost Hrvatske na dužničkoj doktrini, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Časopis za ekonomsku teoriju i praksu br. 1, 2006.
 11. Filozofsko i teorijsko utemeljenje i sistemsko određenje procjene vrijednosti nekretnina – problem vrijednosne orijentacije i vrijednosnog samoodređenja hrvatskog društva, poseban otisak iz zbornika radova II. Stručno savjetovanje Hrvatskog društva sudskih vještaka – Procjena nekretnina, Zagreb, 2005.
 12. Ekonomija nasilja i destruktivna antropologija, Udruga potrošača Hrvatske, 2004.
 13. Neoliberalizam kao socijaldarvinizam, Prometej, Zagreb, 2004.
 14. Kvartalni kapitalizam i njegovi dometi na tlu Hrvatske: Globalizacija u Hrvatskoj i Hrvatska u globalizaciji, Knjižnica “Kritika”, Zagreb, 2003.
 15. Filozofija ekonomije i antropotehnike, Filozofsko istraživanje br. 82/2003., Filozofski fakultet, Zagreb
 16. Globalizacija i trajektorizacija Republike Hrvatske u svijetu interesa i država – društveni obzor hrvatskoga gospodarstva, Zagreb, 2002.
 17. Lažna zora globalizacije, EI Zagreb, 2000.
 18. Koncepcija neoliberalizma, edukacija, i egzistencija; Ekonomski pregled, 51 (9-10), 867 – 894, 2000, https://hrcak.srce.hr/file/45478
 19. Što je to samosvijest suvremenog svijeta? Tolerancija nasilja i zlouporaba moći u vrijeme mira, EI, Zagreb, 1999.
 20. Rekonstitucija društva kao preduvjet restrukturiranja gospodarstva i uključivanja u Euroatlantske integracije, Ekonomski institut, Zagreb, 1999.
 21. Dijalog o nacizmu i globalizaciji, Zagreb – Salzburg – Paris, izdanje “Adamić”,Rijeka, 1998.
 22. Nužnost rekonstitucije hrvatskog društva i države, EI Zagreb, 1998.
 23. Ekonomija nasilja i genetika, Ekonomski pregled, Zagreb, 1997.
 24. Strategija nasilja kao strategija razvoja, izdanje, “Naprijed”. Zagreb, 1996.
 25. Kritičko teorijski osvrt naekonomsku i političku strukturu nove Europe, izdanje, IDP, Revijalno izdanje, Zagreb, 1992.
 26. Makroekonomija i zdravlje, EIZ, 1992.
 27. Znanstveno tehnološka revolucija za koga?, izdanje Jugoart, Zagreb – Beograd 1990.
 28. Opća kritika dužničke ekonomije – Kritika najamne svijesti, izdanje, Birotehnika: Ekonomska biblioteka, Zagreb, 1987.
  Knjige, intervjui i ostali radovi - Sve