Pozivna predavanja i seminari

Pozivna predavanja mogu rezultirati s višom razinom svijesti o nekim izostavljenim ili zapostavljenim znanjima bez kojih nema pomicanja stvarnosti spram neke poželjne budućnosti. Dijalog o bitnom je način prijenosa znanja bez čega nema ni procesa osvješćivanja ni promicanja ljudske zbilje spram života i spram prirode.

Razgovor ili rasprava o važećim jer nisu valjana mišljenja vodi ka drukčijem horizontu poimanja lokalne i svjetske stvarnosti, pa i promjene ponašanja ljudske vrste spram života i prirode. To se tiče svih razina učenja koje se temelje na liberalnoj i novoj liberalnoj doktrini, na sukobu kao temeljnom principu evolucije.

Temeljni princip evolucije jest suradnja što proizlazi iz geobiosocijalnog tipa razumijevanja života naspram geobiopolitičkog tipa. Promjena u strukturi ljudskog mišljenja/razumijevanja je nužna jer bez promjena u mišljenju nema promjena u stvarnosti. Vrijednosna orijentacija i razumijevanje stvarnosti su početne premise u pristupu filozofiji učenja (obrazovanja).

Neke od tema/područja za predavanja i seminare su:

-Kritika dužničke ekonomije i kritika najamne svijesti

-Dužnička doktrina kao poluga dominacije i podređivanja na razini svijeta, Europe i Hrvatske traži dublje razumijevanje opstanka i razvoja života na tuđoj moći (suvremeno robovlasništvo)

-Filozofija razvoja svijesti o suvremenom poduzetništvu traži novu strukturu svijesti o poduzetništvu

-Uloga poduzetnika u novim unutarnjim i međunarodnim neizvjesnostima (problem planiranja i programiranja poduzetničke aktivnosti, i poimanje međunarodnih razmjenskih odnosa u smislu tržišnog fundamentalizma ili državnog intervencionizma – smjena paradigme)

-Novi pristup civilizacijskom ustroju Europe i svijeta: umjesto vertikalnog (nasilnog) nužan je horizontalni civilizacijski ustroj u interesu svih naroda u svijetu i Europi u smislu suradnje umjesto sukoba

-Filozofija opstanka razvoja života traži osvješćivanje liberalne i nove liberalne doktrine u poimanju filozofije opstanka i razvoja života u svijetu (jer svi oblici života na Zemlji nestaju jer nismo razumjeli paradigmu opstanka i razvoja života na Zemlji)

Oblici nasilja se ne mogu smatrati oblicima razvoja života

-Filozofija razvoja života na Zemlji temelji se na konstruktivnoj antropologiji i ekocentričnom sustavu vrijednosti umjesto na danas postojećoj destruktivnoj antropologiji i antropocentričnom sustavu vrijednosti. Sustav obrazovanja proizlazi iz globalne koncepcije opstanka razvoja života na razini svijeta i Europe. Obrazovanje i kultura ponašanja se smatraju ključem opstanka razvoja života na Zemlji,

-Problem kompetencije sveučilišnih nastavnika, srednjoškolskih i osnovnoškolskih nastavnika jest tema svih tema u sustavu socijalnog obrazovanja pa i kurikularne reforme

Teme predavanja i seminara mogu se definirati prema dogovoru prema području interesa sudionika u raspravi.

Fotografije sa predavanja:

 
 
 
 
  Pozivna predavanja i seminari - Sve