Doktrinarni kritički osvrt na program rada: World Science Forum 2019 – znanost, etika i odgovornost Budimpešta, 19.-24.11.2019. - II. dio

Doktrinarni kritički osvrt na program rada: World Science Forum 2019 – znanost, etika i odgovornost Budimpešta, 19.-24.11.2019. - II. dio

Objavljeno: 12. 12. 2019 - 12:05

Doktrinarni kritički osvrt na program rada:
World Science Forum 2019 – znanost, etika i odgovornost
Budimpešta, 19.-24.11.2019.

-poseban osvrt na Deklaraciju Foruma...

Saznajte više...