Sloboda i korona virus traži transcendenciju svijesti geobiopolitičkog u geobiosocijalni tip razumijevanja opstanka i razvoja života (umjesto sukoba – suradnja na principu stanične biologije)

Sloboda i korona virus traži transcendenciju svijesti geobiopolitičkog u geobiosocijalni tip razumijevanja opstanka i razvoja života (umjesto sukoba – suradnja na principu stanične biologije)

Objavljeno: 19. 04. 2020 - 12:54

Život i rad u neslobodi, u podložništvu, stanju neoliberalne eutanazije i egzistencijalne anksioznosti, nadzirane slobode i kontrole potrošnje svega kao obliku postojanja, nestaje, pojedincu, narodu, ljudskoj vrsti, ostaje jedna jedina...

Saznajte više...

 

EKONOMSKI STRUČNJAK ZA DNEVNO: ‘Ne treba plakati što nam pada BDP, niti nam Svjetska banka treba određivati stope rasta’

EKONOMSKI STRUČNJAK ZA DNEVNO: ‘Ne treba plakati što nam pada BDP, niti nam Svjetska banka treba određivati stope rasta’

Objavljeno: 11. 04. 2020 - 1:23

Taman kad je Hrvatska, posljednja u Europi, prošle godine konačno uspjela izaći iz dugotrajne recesije, vrativši se na predkriznu 2008., Svjetska banka nam poručuje da ćemo već ove godine ponovno zakoračiti u „duboku recesiju“ s padom...

Saznajte više...

 

Život u koroni straha od nevidljive opasnosti za život

Život u koroni straha od nevidljive opasnosti za život

Objavljeno: 05. 04. 2020 - 2:42

Strah je imanentan svemu što je živo i život. Strah je do jedne mjere za sve što je živo i život poželjan jer ga štiti od objektivne opasnosti. Život u permanentnom strahu ubija život, blokira život, paralizira život i život dovodi u...

Saznajte više...

 

Na Znanstvenom vijeću za naftu, plin i energetiku HAZU

Na Znanstvenom vijeću za naftu, plin i energetiku HAZU

Objavljeno: 22. 01. 2020 - 2:48

Na Znanstvenom vijeću za naftu, plin i energetiku HAZU (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti), raspravljalo se dana 22.01.2020. na temu globalnih izazova u energetici Europe. Rasprava je išla u pravcu promjene izvora energije kao produktivne...

Saznajte više...

 

Doktrinarni kritički osvrt na program rada: World Science Forum 2019 – znanost, etika i odgovornost Budimpešta, 19.-24.11.2019. - I. dio

Doktrinarni kritički osvrt na program rada: World Science Forum 2019 – znanost, etika i odgovornost Budimpešta, 19.-24.11.2019. - I. dio

Objavljeno: 23. 11. 2019 - 12:03

Doktrinarni kritički osvrt na program rada:
World Science Forum 2019 – znanost, etika i odgovornost
Budimpešta, 19.-24.11.2019.

-poseban osvrt na Deklaraciju Foruma...

Saznajte više...